Speerpunten

Indien u in aanmerking wilt komen voor financiering van uw culturele activiteit dan kunt u bij ons een aanvraag indienen. Of u daadwerkelijk een vergoeding ontvangt hangt af van de in de statuten vastgelegde criteria op basis waarvan wij uw aanvraag zullen beoordelen. Kort gezegd verwachten wij een duidelijke omschrijving van uw activiteit (max 1 A4-tje) en een begroting.

 

  • Meer culturele evenementen in Sliedrecht
  • Cultuur breder trekken dan ‘Kunst’
  • Verenigingen en ‘particulieren’ betrekken bij Cultuur in Sliedrecht
  • Cultuur voor alle leeftijden en interesses